CleverTap: Analiza mobilnog marketinga i platforma za segmentaciju

CleverTap omogućuje mobilnim marketingu da analiziraju, segmentiraju, angažiraju i mjere svoje napore na mobilnom marketingu. Mobilna marketinška platforma kombinira uvide o kupcima u stvarnom vremenu, napredni mehanizam za segmentaciju i moćne alate za angažiranje u jednu inteligentnu marketinšku platformu, što olakšava prikupljanje, analizu i djelovanje na uvide kupaca u milisekundama. Pet je dijelova platforme CleverTap: Nadzorna ploča na kojoj možete segmentirati svoje korisnike na temelju njihovih radnji i svojstava profila, voditi ciljane kampanje na njih