Mailjet pokreće A / X testiranje s do 10 verzija

Za razliku od tradicionalnog A / B testiranja, Mailjet-ovo A / x testiranje omogućuje korisnicima unakrsnu usporedbu do 10 različitih verzija testnih e-poruka poslanih na temelju kombinacije do četiri ključne varijable: linija predmeta e-pošte, ime pošiljatelja, odgovor na ime i sadržaj e-pošte. Ova značajka omogućuje tvrtkama da testiraju učinkovitost e-pošte prije nego što se pošalje većoj skupini primatelja, a nudi uvid koji kupci mogu koristiti za ručni ili automatski odabir najučinkovitije e-pošte