Što je platforma sa strane potražnje (DSP)?

Iako postoji dosta oglasnih mreža u kojima oglašivači mogu kupovati kampanje i upravljati njihovim kampanjama, platforme na strani potražnje (DSP) - koje se ponekad nazivaju i platforme na strani kupnje - mnogo su sofisticiranije i pružaju mnogo širi spektar alata za ciljanje, postavljati ponude u stvarnom vremenu, pratiti, ponovno ciljati i dodatno optimizirati njihove položaje oglasa. Platforme na strani potražnje omogućavaju oglašivačima da dosegnu milijarde pojavljivanja u oglasnom prostoru koji se ne mogu ostvariti na platformama poput pretraživanja ili društvenih mreža.