ViduPM: mrežna platforma za upravljanje SEO projektima, izvještavanje i fakturiranje

Iako su mnoge agencije za digitalni marketing specijalizirane za optimizaciju pretraživača i na tržištu postoji bezbroj alata za SEO, oni su često usredotočeni na taktičku implementaciju SEO-a, a ne na stvarno upravljanje kupcima. ViduPM je stvoren posebno za agencije usmjerene na SEO za upravljanje, suradnju, izvještavanje, pa čak i fakturiranje vaših SEO korisnika. Značajke ViduPM-a uključuju: SEO upravljanje projektima - upravljanje projektima ostaje ključni koncept za učinkovito upravljanje timovima. SEO upravljanje - ViduPM udovoljava