Što je RSS? Što je feed? Što je kanal?

Iako ljudska bića mogu pregledavati HTML, da bi softverske platforme konzumirale sadržaj, on mora biti u čitljivom formatu. Standardni je mrežni format RSS, a kada objavite svoje najnovije postove u tom formatu, naziva se feed. S platformom kao što je WordPress, vaš se feed automatski generira i ne morate ništa raditi. Zamislite da biste mogli ukloniti sve elemente dizajna svoje web stranice i samo nahraniti