Što je SMS? Definicije tekstualnih poruka i mobilnog marketinga

Što je SMS? Što je MMS? Što su kratki kodovi? Što je SMS ključna riječ? Kako je Mobile Marketing postajao sve veći, smatrao sam da bi bilo dobro definirati neke od osnovnih pojmova koji se koriste u industriji mobilnog marketinga. SMS (usluga kratkih poruka) - Standard za telefonske sustave za razmjenu poruka koji omogućuju slanje poruka između mobilnih uređaja koji se sastoje od kratkih poruka, obično sa tekstovnim sadržajem. (Tekstualna poruka) MMS (Multimedijske poruke